Gratulujeme nášmu reprezentantovi tohtoročnému ŠVOČkárovi Bc. Dominikovi Šefčikovi, MBA, z druhého stupňa za druhé miesto, ktoré získal v celouniverzitnom kole.

Za skvelú prácu zaslúžená odmena!

Gratulujeme však aj reprezentantovi Radovanovi Nevlahovi k celouniverzitnému 4. poradiu v rámci prvého stupňa štúdia! Tvrdá práca a odhodlanie spolu s už získanými skúsenosťami budú určite najbližšie aj ocenené. Pokračujte v skvelom výkone!

švoč 2024 výsledky1

Ďalšie podrobnosti o univerzitných výsledkoch ŠVOČ sa nachádzajú na stránke TU

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.