Dňa 1. 7. 2024 sa uskutočnili slávnostné promócie absolventov inžinierskeho a bakalárskeho štúdia.

Tento významný deň sme oslávili spolu s našimi študentmi, ich rodinami a priateľmi, ktorí prišli podporiť našich čerstvých absolventov. Promócie sú vrcholným momentom v akademickom živote každého študenta a my sme hrdí na úspechy všetkých, ktorí úspešne ukončili svoje štúdium. Blahoželáme všetkým novým inžinierom a bakalárom a prajeme im veľa úspechov v ich budúcej kariére. 🎉🎓

promocie1a2 2024

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.