Známi a úspešní absolventi Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach Ekonomickej univerzity v Bratislave   

Aj oni u nás študovali

Bursak Martin

Martin BURŠÁK

riaditeľ závodu a prokurista Syráreň Bel Slovensko, a. s.

Czikk Peter

Peter CZIKK

vedúci útvaru vzdelávania a rozvoja, T-systems (do 2009),
Senior IT Analyst v Erste Group (Vienna) 

Domik Tomas

Tomáš DOMIK

Výkonný riaditeľ PASEO Development

Ferencz Vojtech

Vojtech FERENCZ

štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR, poslanec Národnej rady SR

Frimmer Stefan

Štefan FRIMMER

riaditeľ odboru komunikácie a sponzoringu Slovenská sporiteľňa, a.s.  

Gulvas Peter

Peter GUĽVAŠ

riaditeľ odboru privátneho bankovníctva VÚB banky

Horvath Marek

Marek HORVÁTH

predseda dozornej rady Východoslovenská energetika Holding a.s.

Hrezo Martin

Martin HREŽO

finančný manažér roka 2013, člen predstavenstva a finančný riaditeľ Svet zdravia, a.s.

Koch Ladislav

Ladislav KOCH

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tepláreň Košice, a. s.

Lipovsky Pavol

Pavol LIPOVSKÝ

bývalý člen predstavenstva v Poštovej banke,
zakladateľ a biznis konzultant v spoločnosti ELSQUARE,
spoluzakladateľ a vedúci výboru správnej rady pre Leadership Academy v Nextrii

Medvid Peter

Peter MEDVIĎ

konateľ spoločnosti BSH Drives and Pumps s.r.o., Michalovce

Palkova Jana

Jana PALKOVÁ

členka predstavenstva a riaditeľka divízie Ekonomika a interné služby Východoslovenská distribučná, a.s.

Pataky Karol

Karol PATAKY

primátor Kráľovský Chlmec

Sabov Patrik

Patrik SABOV

člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ Chemkostav, a.s.

Suchy Marian

Marián SUCHÝ

člen predstavenstva a riaditeľ divízie Financie Východoslovenská energetika a.s. (konateľ v spoločnosti RWE Gas Slovensko a VSE Ekoenergia)

Szabo Gabriel

Gabriel SZABÓ

riaditeľ úseku Downstream a viceprezident Slovnaft a.s.

Samudovsky Ivan

Ivan ŠAMUDOVSKÝ

finančný riaditeľ hotelov v spoločnosti Best Hotel Properies a.s.

Timko Igor

Igor TIMKO

spevák skupiny NO NAME

Vircik Mario

Mário VIRČÍK

poradca člena Rady Riaditeľov Európskej banky pre obnovu a rozvoj

Ziga Peter

Peter ŽIGA

súčasný minister hospodárstva SR, poslanec Národnej rady SR

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.