Načítavam stránku...

OZNAM O KONANÍ VOLIEB
členov zamestnaneckej časti Akademického senátu
Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave
so sídlom v Košiciach

 

Vážení členovia zamestnaneckej časti akademickej obce Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach,

oznamujem vám, že voľby členov zamestnaneckej časti Akademického senátu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach (ďalej len „AS PHF EU“) sa v súlade s uznesením AS PHF EU zo dňa 11. 12. 2018 uskutočnia v dňoch:

22. 01. 2019 (utorok) od 12.00 hod. do 14.30 hod. a

23. 01. 2019 (streda) od 09.00 hod. do 12.00 hod.

 v zasadacej miestnosti dekana PHF EU Košice.

Voľby členov zamestnaneckej časti AS PHF EU sa konajú v súlade s Ustanoveniami a pravidlami volieb členov zamestnaneckej časti AS PHF EU zo dňa 03. 01. 2019. Priebeh volieb riadi Volebná komisia.

Návrh na kandidáta na člena zamestnaneckej časti AS PHF EU vrátane Súhlasu navrhnutého kandidáta s kandidatúrou na člena zamestnaneckej časti AS PHF EU sa podáva osobne členom Volebnej komisie v dňoch:

14. 01. 2019 (pondelok) od 10.00 hod. do 12.00 hod. a

15. 01. 2019 (utorok) od 12.30 hod. do 14.00 hod.

     v miestnosti A18 PHF EU Košice

na predpísanom formulári uvedenom v Prílohe č. 1Prílohe č. 2 Ustanovení a pravidiel volieb členov zamestnaneckej časti AS PHF EU zo dňa 03. 01. 2019.

 

V Košiciach dňa 07. 01. 2019

 

Ing. Petra Szaryszová, PhD.

predsedníčka Volebnej komisie

FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?