T-Systems Slovakia, Lafarge Holcim European Business Services, AT&T a IBM Slovensko - ako jediný na východnom Slovensku sme priamo prepojili najväčších zamestnávateľov so študentmi PHF v spolupráci s Kariérnym centrom PHF EU v Košiciach. 

Ako jediná ekonomická fakulta na východnom Slovensku sme v predmete Zručnosti pre úspech – z univerzity do praxe (Skills for Success – From University to Workplace) prepojili vysokoškolské štúdium s najväčšími zamestnávateľmi absolventov našej fakulty, medzi ktorých aktuálne patria hlavne spoločnosti T-Systems Slovakia, Lafarge Holcim European Business Services, AT&T a IBM Slovensko, a ktoré v rámci centier podnikových služieb, ktoré sú jedným z najprogresívnejšie sa rozvíjajúcich sektorov slovenskej ekonomiky, v súčasnosti zamestnávajú viac ako 30 000 kvalifikovaných pracovníkov s mesačnou mzdou na úrovni dvojnásobku priemeru v slovenskom hospodárstve.  

Predmet Zručnosti pre úspech – z univerzity do praxe (Skills for Success – From University to Workplace) bol realizovaný v spolupráci s Business Service Center Fórom pod hlavičkou Americkej obchodnej komory na Slovensku v zimnom semestri akademického roka 2018/2019 a absolvovalo ho 24 študentov PHF, ktorí si dňa 21.12.2018 slávnostne prevzali certifikáty o absolvovaní predmetu za účasti zástupcu Kariérneho centra PHF EU v Košiciach a šéfa košického zastúpenia Americkej obchodnej komory na Slovensku Martina Mudráka.  

Na výučbe sa priamo podieľali zástupcovia spoločností T-Systems Slovakia, Lafarge Holcim European Business Services, AT&T a IBM Slovensko.

Predmet Zručnosti pre úspech – z univerzity do praxe (Skills for Success – From University to Workplace) bol zameraný na mäkké zručnosti, tzv. soft skills, ktoré sú potrebné na uplatnenie sa na trhu práce v rámci centier zdieľaných služieb. Spoločnosti, asociované v rámci Business Service Center Fóra pod hlavičkou Americkej obchodnej komory na Slovensku zamestnávajú viac ako 30 000 zamestnancov na plný pracovný úväzok, identifikovali mäkké komunikačné zručnosti ako jednu z najdôležitejších a zároveň najmenej rozvinutých kompetencií čerstvých absolventov vstupujúcich na trh práce. Predmet prispel k zvyšovaniu prierezových mäkkých zručností potrebných pre prax nie len v centrách zdieľaných služieb, ale široko uplatniteľných na trhu práce. Po absolvovaní predmetu by študenti mali byť študenti schopní lepšie pracovať v tímovom medzinárodnom prostredí, efektívnejšie manažovať vlastný pracovný čas a asertívne komunikovať. Takisto budú jasnejšie formulovať a prijímať spätnú väzbu, riešiť konflikty vyvstávajúce na pracovisku, ako aj vytvárať pútavé prezentácie či aplikovať princípy dizajnu do každodennej komunikácie. 

Viac informácii k predmetu Zručnosti pre úspech – z univerzity do praxe (Skills for Success – From University to Workplace) osobne alebo emailom na adrese Kariérneho centra PHF EU v Košiciach (). 

 

PHF Zrucnosti 2018

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.