Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach

oznamuje svojim absolventom bakalárskeho a inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2019/2020,
že sa v septembrovom týždni
od 14. 09. 2020 uskutočnia slávnostné promócie

 

zvlášť v Košiciach a v Michalovciach spolu pre I. a II. stupeň štúdia.

Náhradný termín promócií v zmysle opatrenia rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave č. 10/2020 zo dňa 25. júna 2020 (bod 1.2) v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19
bude zverejnený na webovom sídle fakulty.

V nevyhnutnom prípade bude absolventom individuálne umožnené prevziať si diplom na študijnom oddelení:

  • absolventi bakalárskeho štúdia – vo štvrtok dňa 23. 07. 2020, od 08:00 do 11:00 hod. a od 13:00 do 14:00 hod. u pani Nagyovej
  • absolventi inžinierskeho štúdia – v utorok dňa 21. 07. 2020, od 8,00 do 11,00 hod. a od 13,00 do 14,00 hod. u pani Ing. Masnicovej

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.