Odporúča sa študentom s dôrazom na obmedzenie šírenia nákazy ubytovať sa najskôr 28. septembra 2020. Študenti, ktorí sa ubytujú v študentskom domove v termíne od 2. 9. 2020 do 25. 9. 2020, hradia ubytovací poplatok za celý mesiac september bez ohľadu na počet dní strávených v študentskom domove. Študenti, ktorí sa ubytujú v študentskom domove v termíne od 28. 9. 2020, nehradia za zvyšné dni v mesiaci september žiaden poplatok za ubytovanie a poplatok, ktorí uhradili za mesiac september, bude prevedený do mesiaca október.

Všetky formality týkajúce sa ubytovania vybavíme v deň, keď sa prídete ubytovať, okrem študentov 1.ročníka I.stupňa a 1.ročníka II.stupňa- ktorí prichádzajú z iných škôl.

Cez klasické pracovné dni v čase od 7,00 hod. do 14,30 hod.

M.Kiššová

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.