V akademickom roku 2020/2021 sme sa rozhodli spustiť online školenie Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a požiarna ochrana (BOZP a PO) pre prvé ročníky na všetkých stupňoch štúdia.

Prezentácia ku absolvovaniu testu

Link na absolvovanie testu Vám bude zaslaný na univerzitný e-mail. 

Z dôvodu výpadku AiS2 na univerzite zo 16. 09. 2020 sa termín vykonania BOZP a PO testu predlžuje do 19. 09. 2020 (23:59)!

Pre úspešné absolvovanie testu treba získať 7 a viac bodov z možných 10.  

V prípade neúspešného výsledku testu Vám bude zaslaný nový test do 24 hodín.

Kto nebude úspešný ani na tretí pokus, resp. test neabsolvuje vôbec, bude sa musieť zúčastniť prednášky k BOZP a PO, ktorá sa bude konať prezenčne 08. 10. 2020 (štvrtok) o 13.00 v SM II v Bratislave.

 

Prihlasovacie údaje k univerzitnému e-mailovému kontu Vám boli zaslané na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v prihláške na štúdium (overenie súkromnej e-mailovej adresy je možné v AiS2.euba.sk). V prípade, že ste prihlasovacie údaje neobdržali, resp. máte problém sa prihlásiť, kontaktujte technickú podporu na adrese .

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.