Opatrením rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave č. 11/2020 zo dňa 20. augusta 2020 v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu COVID-19 (bod 1.2 a 1.3) sa harmonogram výučby v zimnom semestri v akademickom roku 2020/2021 na dennom a externom štúdiu upravuje. 

 

V termíne od 28. 09. 2020 bude výučba v zimnom semestri v akademickom roku 2020/2021 prebiehať formou individuálnej elektronickej komunikácie, resp. prostredníctvom online platformy Microsoft Teams podľa rozvrhu hodín pre denné a externé štúdium (piatky od 02. 10. 2020). Výučba v zimnom semestri v akademickom roku 2020/2021 prezenčnou formou bude realizovaná od 05. 10. 2020 (pondelok) podľa rozvrhu hodín pre denné štúdium. Výučba pre externé štúdium bude realizovaná prezenčne od 09. 10. 2020 (piatok).  

Návody na používanie aplikácie Microsoft Teams

Online vzdelávanie prostredníctvom Microsoft Teams (ako začať)

Príručka Microsoft Teams so stručným návodom (Teams QS)

Návod na používanie aplikácie Microsoft Teams v prostredí Office 365 (Office365 - Teams)

Využitie Microsoft Teams pre dištančné vzdelávanie (videonávod pre študentov)

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.