Najlepšie univerzitné práce v oblastí daní

Tlačová správa

  Bratislava 15. február 2021

Štrnásť študentov ekonomických a právnických fakúlt našich vysokých škôl získalo ocenenie TAX ADVISORS AWARD 2020, ktoré udelila Slovenská komora daňových poradcov. Jednotlivé práce sú prínosom pre daňovú teóriu a prax.

Do oceňovania sa zapojilo 8 fakúlt. Jednotlivé katedry, na ktorých práce vznikli, vyselektovali a nominovali najlepšie práce z uplynulého školského roka.  Členovia Slovenskej komory daňových poradcov práce posudzovali z pohľadu prípadného rozporu s etikou daňového poradcu. Práce sa týkali súčasnej praxe v oblasti daní.

Dana Droppová – Slovenská komora daňových poradcov: “Zúčastnení študenti mali vynikajúco vypracované záverečné práce, ktoré sprístupnili aj širokej odbornej verejnosti. Témy sa týkali oblasti kryptomien a študenti analyzovali napríklad aj boj proti vyhýbaniu sa plateniu daní alebo aktuálnej téme environmentálne dane, či kreatívne účtovníctvo.“

Záujmom Slovenskej komory daňových poradcov je prepojenie praxe a školského systému, preto budeme v spolupráci s univerzitami určite pokračovať, okrem prednášok aj formou oceňovania výnimočných záverečných prác. Ocenení študenti získali možnosť zúčastniť sa vzdelávacích podujatí, ktoré organizuje Akadémia daňových poradcov.

Ocenenie Slovenskej komory daňových poradcov TAX ADVISORS AWARD 2020 za prínos v oblasti daňovej teórie a praxe pre záverečnú prácu študentov vysokých škôl pre I. až III. stupeň vysokoškolského vzdelania získali opäť aj študenti našej PHF EU.

Bc. CSIZMADIOVÁ Lívia - diplomová práca 

Ing. LUKÁČ Jozef - dizertačná práca

V prípade otázok kontaktujte:

 

Lucia Ježeková Havlíková, PR manažér, kontakt pre médiá

email: , tel: +421 915 908 760

Slovenská komora daňových poradcov, Trnavská cesta 74/A, 821 02 Bratislava

Viac informácií na: https://skdp.sk

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.