Dňa 22. 06. 2021 sme úspešne ukončili 2. ročník Olympiády podnikový hospodár. Tým najúspešnejším sme pri dodržaní všetkých protiepidemických opatrení odovzdali pamätné trofeje a finalistom celoslovenského kola účastnícke diplomy. 

Chceli by sme sa ešte raz poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na už druhom ročníku celoslovenskej súťaže určenej pre maturantov zo stredných škôl na Slovensku. 

Pevne veríme, že sa stretneme aj pri ďalších aktivitách organizovaných našou fakultou.

ph2021 1

ph2021 2

ph2021 3

ph2021 4

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.