dod22poster

Pozývame Vás na najbližšiu akciu PHF EU v Košiciach
ONLINE DOD PHF EU PRE UCHÁDZAČOV o I. a II. stupeň štúdia v akademickom roku 2022/2023“,
ktorá sa bude konať
04.02.2022 o 11:00 hod.

Program

11.00 - Otvorenie a príhovor dekana
11.20 - Informácie o prijímacom konaní
11:30 - Informácie o Olympiáde podnikový hospodár a spolupráci s praxou
11.40 - Informácie o mobilitách
11.50 - Aktivity Študentského parlamentu ekonómov
12.00 - Prednáška z praxe (Kryptotrejder)
12.20 - Q&A
13.00 - Ukončenie

 

Živé vysielanie oficiálneho programu online DOD PHF EU sa uskutoční v prostredí MS Teams: 
https://tinyurl.com/DOD-PHF

Svoju účasť je potrebné potvrdiť registráciou do 03. 02. 2022 na tomto linku:
http://lnkiy.in/registerPHF

 

 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.