Ako súčasť osláv 70. výročia vzdelávania podnikových ekonómov v Košiciach
bola naplánovaná účasť študentov PHF na Košice Peace Half Marathon 2022 v nedeľu 15. mája 2022.
Z pôvodne širšieho zoznamu študentov PHF viacerí svoju účasť odriekli z rôznych dôvodov, a tak jedinou účastníčkou tohto významného podujatia v Košiciach bola Bc. Marianna Sabolová.
Odmenou za jej vynikajúci bežecký výsledok okrem fantastickej atmosféry a propagácie PHF bola aj medaila v cieli.
Veríme, že na 99. ročníku Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach v októbri 2022 bude už bohatšia účasť študentov PHF.
Svoju reprezentáciu na Košice Peace Half Marathon 2022 mali aj zamestnanci PHF, pretože tohto bežeckého podujatia sa zúčastnila doc. Ing. Jana Simonidesová, PhD.

Dobrý pocit v cieli za získanú medailu bol okorenený aj vynikajúcim výsledným časom a umiestnením na 12. mieste v kategórii ženy, čo je veľmi povzbudivé pred jesenným Medzinárodným maratónom mieru v Košiciach.

poster

maraton s

maraton u

 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.