Po dvojročnej pauze bolo do súťaže Slovenskej komory daňových poradcov, regionálnej rady Košice, o najlepšiu diplomovú prácu v odbore daní nominovaných 10 diplomových prác.

Práce hodnotila odborná komisia v zložení:

  • Doc. JUDr. Karin Cakoci, PhD. – UPJŠ PF
  • Doc. Ing. Anna Bánociová, PhD. – TUKE EkF
  • Doc. Ing. Jana Simonidesová, PhD. – PHF EUBA
  • JUDr. Matej Ivaň – RR SKDP Košice
  • Ing. Viera Zoričáková, PhD. – RR SKDP Košice

Gratulujeme výhercovi Bc. Karolovi Majerníkovi, ktorý v súťaži získal 1. miesto., a aj jeho školiteľke!

diplom

vyherci

participants

 

 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.