najmä diplomovku, dizertačku, ale aj bakalárku, či seminárku...

najlepsia_sas_studentska_praca

Kontakt a informácie o možnostiach využívania softvéru SAS na PHF EU

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.