Informácie o pridelení a nepridelení ubytovania študentom žiadajúcich o ubytovanie v Študentskom domove J. L. Bellu v Košiciach v akademickom roku 2022/2023 na základe rozhodnutia Ubytovacej komisie PHF EU z dňa 17. 06. 2022

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.