27. fakultné kolo študentskej vedeckej a odbornej činnosti na PHF EU v Bratislave sa konalo dňa 4.5.2023.

Ako každý rok študenti PHF EU predstavili výsledky svojich zaujímavých tém, predviedli svoje vedomosti, schopnosti a tvorivosť na konferencii študentskej vedeckej a odbornej činnosti. 27. fakultného kola ŠVOČ 2022/2023 sa zúčastnili výhradne študentky druhého stupňa štúdia a súťažili s 5-timi zaujímavými témami, z ktorých komisiou z radov učiteľov a študentov posúdené tri najlepšie z nich získali finančné ocenenie. Najlepšia práca Bc. Zuzany Leškovej sa bude uchádzať aj o umiestnenie v rámci celouniverzitného kola ŠVOČ. Druhé a tretie miesto získali Bc. Terézia Kiraľvargová a súťažný tím Bc. Jana Maťašová a Bc. Linda Novotná. Gratulujeme!

Gratulujeme ale všetkým zúčastneným a do budúcna opäť vyzývame študentov, aby ukážkou výsledkov vlastnej cieľavedomej práce preukázali svoje vedomosti, nadanie, úsilie a inovátorstvo a zúročili tým svoje študijné úsilie.

https://phf.euba.sk/veda-a-vyskum/vedeckovyskumna-cinnost/svoc

svoc27

švoč27

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.