Gratulujeme

tohtoročnej účastníčke súťaže

Bc. Adriáne Kovácsovej, 

ktorá získala

2. miesto v súťaži o najlepšiu diplomovú prácu v oblasti daní

organizovanej Slovenskou komorou daňových poradcov Regionálnou radou Košice!!!

 

diplom

230518 skdp

230518 skdp 3x

 

 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.