PHF EU, ako aj celá Ekonomická univerzita v Bratislave sa chce neustále zlepšovať.

Pomôžte nám, prosím, v tomto úsilí! Iba ak vieme, čo bolo z Vášho pohľadu dobré a čo zlé, vieme na to reagovať a zlepšiť sa, a tým vytvárať stále lepšie prostredie a podmienky predovšetkým pre Vás!

V období od 9. mája 2023 do 30. júna 2023 organizujeme Prieskum názorov študentov na predmet / učiteľa a dúfame, že sa do neho zapojíte.

  • Prieskum prebieha na všetkých fakultách Ekonomickej univerzity v spolupráci so Študentským parlamentom Ekonomickej univerzity a študentskými parlamentmi jednotlivých fakúlt.
  • V prieskume sa vyjadrujete ku všetkým vyučovaným predmetom v letnom semestri akademického roka 2022/2023.
  • Prieskum sa realizuje prostredníctvom AISu.
  • Prieskum je anonymný a dobrovoľný, ale budeme radi ak nás pochválite za to dobré a poviete nám, čo robíme podľa Vás zle.
  • Prieskum sa vyhodnocuje až po skončení skúškového obdobia zimného semestra a vedenie fakulty bude mať prístup len ku súhrnným údajom.
  • Vyjadrite sa prosím ku každému predmetu, ktorý v tomto semestri máte (povinný, voliteľný, ktorý opakujete).

Ďakujeme Vám a sľubujeme, že Vaše pripomienky padnú na úrodnú pôdu!

Bližšie info o ankete / opatreniach realizovaných na základe jej výsledkov. 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.