Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave so sídlom v Košiciach sa zúčastnila najväčšieho vedeckého podujatia v Európe „Noc výskumníkov“, ktoré sa konalo v Košiciach OC Optima dňa 29. septembra 2023. 

Podujatie bolo organizačne a obsahovo veľmi úspešné, a prispelo k ďalšiemu zviditeľneniu našej fakulty, ako aj všetkých fakúlt EU v Bratislave na východe Slovenska v oblasti výskumu a vzdelávania. 

Naši výskumníci (doktorandi) pod vedením manažérky pre marketing a styk s verejnosťou PHF EU Ing. Lenky Kuhnovej PhD., MBA a prodekana pre rozvoj fakulty a styk s verejnosťou PHF EU Ing. Radoslava Potomu, PhD., MBA predstavili v stánku s názvom „Získaj zručnosti podnikového ekonóma“ rôzne nápady a inovatívne myšlienky týkajúce sa podnikového hospodárstva vo forme matematických a logických úloh, ankiet s následnou diskusiou a pôsobení na PHF EU, ako aj ďalších fakúlt EU Bratislave.

Naša výstava prilákala veľký záujem študentov a návštevníkov, ktorí sa veľmi radi zaujímali o štúdium na PHF EU. Podarilo sa nám nadviazať kontakt s potenciálnymi študentmi, získali sme nové kontakty s inými výskumnými inštitúciami a naša fakulta sa stala centrom pozornosti v oblasti podnikového manažérstva a obchodovania.

noc vyskumnikov 20236

noc vyskumnikov 20235

noc vyskumnikov 20231

noc vyskumnikov 20231

noc vyskumnikov 20233

noc vyskumnikov 20235

noc vyskumnikov 20234

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.