Dňa 14.11.2023 sme na našej fakulte privítali predstaviteľky spoločnosti PricewaterhouseCoopers (PWC).

Toto stretnutie bolo mimoriadne hodnotné pre našich študentov, ktorí mali na predmete Manažment ľudských zdrojov príležitosť získať zručnosti pri riešení praktických prípadových štúdií, ktoré zohľadňuje spoločnosti pri výbere potencionálnych šikovných zamestnancov.

Spoločnosť PWC, jedna z popredných svetových poradenských a audítorskych firiem, poskytla našim študentom unikátnu príležitosť zúčastniť sa praktických prípadových štúdií z oblasti ekonómie. Študenti mohli aplikovať svoje teoretické vedomosti získané na prednáškach a cvičeniach na riešenie reálnych situácií.

V priebehu stretnutia mali študenti príležitosť pracovať v tíme, analyzovať špecifické prípady a navrhovať efektívne stratégie vo vybranom podniku. Predstavitelia spoločnosti PWC následne zdieľali svoje odborné skúsenosti z praxe. Táto interakcia umožnila našim študentom lepšie pochopiť náročné aspekty procesu úloh pri výbere zamestnancov a získali tak užitočné rady pre svoju budúcu kariéru.

Veríme, že táto skvelá iniciatíva prispeje k rozvoju našich študentov a pomôže im pri prechode z akademickej sféry do profesionálneho prostredia. Chceme sa poďakovať spoločnosti PWC za ich angažovanosť a podporu pri vzdelávaní našich študentov.

 

processed 1

 processed 2

 processed 3

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.