Dňa 16. 11. 2023 sa na Podnikovohospodárskej fakulte v Michalovciach konalo tradičné podujatie - Imatrikulácia prvákov.

Tento deň bol plný radosti, očakávania, nadšenia a prispel k vytvoreniu pozitívnej atmosféry na našej Alma mater.
Program začal privítaním nových študentov zo strany dekana fakulty. Študenti boli následne oficiálne imatrikulovaní, čo symbolizuje ich oficiálny vstup do akademickej komunity. Tento okamih bol sprevádzaný potleskom a jasotom zo strany starších študentov, ktorí privítali nových členov fakulty.
Beánia, ako tradičná súčasť tohto podujatia, priniesla veľa zábavy, smiechu a tanca. Študenti v rámci oficiálneho programu predviedli vystúpenia folklórneho súboru Vranovčan. Ďalej vystúpili Dvojo z Mihalovec a potom nasledovala už len tanečná zábava.
Celkový dojem z Imatrikulácie študentov na Podnikovohospodárskej fakulte v Michalovciach hodnotíme veľmi pozitívne, spoločne sme vytvorili príjemnú atmosféru medzi novými a súčasnými kolegami. Zároveň chceme poďakovať všetkým sponzorom: HANKE, BSH, Kerex, M.K.TRANS, Gardian s. r. o., Syráreň Bel, IUVENTA, Chemkostav, HK Dukla, MFK, 1day, Suzuki, Overdose Art Studio, Inkstitute tatto studio, Gentleman´s Barber, Vintage Barber, Barbershop na Pasáži, VATI, Lasergame, Galéria restaurant, Rosso, Garden Bar, Zemplínska reštaurácia, KaeMko, U Baristu, Kostovočka, Stamas, UNIQA, Jopex, Penzión Retrodym, Dumiro, Eco drogérie, Voňavá bielizeň, 3D print production, Záhradnícke potreby u Jenča, Kvety Jacko, Victoriy sweets, Cukráreň Pasteléria, iModa, WEBMODA.
Veríme, že toto spoločenské podujatie vytvorilo pevný základ pre úspešný a plnohodnotný priebeh akademického roka 2023/2024.

 

imatr23 mi01

 

imatr23 mi01

 

imatr23 mi01

 

imatr23 mi01

 

imatr23 mi01

 

imatr23 mi01

 

imatr23 mi01

 

imatr23 mi01

 

imatr23 mi01

 

imatr23 mi10

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.