Vážení partneri a podporovatelia,

radi by sme vás informovali o možnosti, ako vaša spoločnosť môže aktívne prispieť k rozvoju vzdelávania, vedy a výskumu pre študentov prostredníctvom darovania 2% z daní.

Nadácia prof. Ing. J. Pázmana, ktorá pôsobí pri Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach sa zameriava na podporu študentov a rozvoj vedeckých a výskumných aktivít. Vaše finančné príspevky prostredníctvom darovania 2% z daní umožnia financovať iniciatívy na skvalitnenie študijných programov, ktoré prispievajú k výraznému zlepšeniu kvality vzdelávania a podpore inovácií.

Vaša spolupráca môže mať dlhodobý a významný dosah na budúcnosť našej akademickej komunity.

 

Identifikačné údaje:

Nadácia prof. Ing. Júliusa Pázmana
Tajovského 13
04130 Košice

tel./fax: +421 (0)55/62 34 583

IČO: 31992196

Číslo účtu: IBAN: SK35 0200 0000 0026 7704 7512

 

ĎAKUJEME!

 

percenta z dane pazman

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.