V súvislosti s výjazdovým zasadnutím vlády SR v Michalovciach zo dňa 28.2.2024 sme na akademickej pôde Pedagogického pracoviska PHF EU v Michalovciach privítali ministra zahraničných vecí pána Ing. Juraja Blanára.


Predmetom stretnutia boli aktuálne výzvy, ktorým čelia regionálne univerzity v prostredí V4 (resp. V4+). Boli diskutované možnosti vytvorenia medzinárodnej spolupráce regionálnych univerzít,  ktorá by podporila kvalitu vysokoškolského vzdelávania v regiónoch a zabránili odlivu kvalitných študentov do zahraničia.

vláda v mi 1

vláda v mi 2

vláda v mi 3

vláda v mi 4

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.