28. fakultné kolo študentskej vedeckej a odbornej činnosti na PHF EU v Bratislave sa konalo dňa 2.5.2024.

Ako každý rok študenti PHF EU predstavili výsledky svojich nápaditých tém, predviedli svoje vedomosti, schopnosti a tvorivosť na konferencii študentskej vedeckej a odbornej činnosti. 28. fakultného kola ŠVOČ 2023/2024 sa zúčastnil po čase rekordný počet študentov prvého aj druhého stupňa štúdia a súťažili s 9-timi zaujímavými témami, z ktorých komisiou z radov učiteľov a študentov posúdené tri najlepšie z nich získali finančné ocenenie. Síce celkovo štvrtá, ale zároveň najlepšia práca na prvom stupni Radovana Nevlahu a najlepšia práca celkového víťaza aktuálneho kola ŠVOČ Bc. Dominika Šefčika, MBA, z druhého stupňa sa budú uchádzať o umiestnenie v rámci celouniverzitného kola ŠVOČ. Druhé a tretie miesto získali Bc. Dávid Doboš a Bc. Jana Maťašová. Gratulujeme! Nech je tento úspech odrazovým mostíkom pre vaše budúce projekty a výzvy.

Gratulujeme všetkým zúčastneným a budúci rok sa tešíme na ešte väčšiu účasť študentov dokazujúcich svoje schopnosti, cieľavedomosť, odhodlanie, vytrvalosť, vedomosti a perspektívy.

https://phf.euba.sk/veda-a-vyskum/vedeckovyskumna-cinnost/svoc

svoc27

švoč28

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.