Dňa 02. 05. 2024 sa konalo 28. fakultné kolo Študentskej vedeckej práce ŠVOČ. Aj napriek nečakaným výzvam sa chceme poďakovať našim odvážnym študentom 1. ročníka na Pedagogickom pracovisku PHF EU v Michalovciach, Karin Karamanovej a Gabrielovi Dobranskému.

Na ŠVOČ odprezentovali svoju originálnu prácu s cieľom v prvom rade napomôcť fakulte, či už zvýšením povedomia, ale aj k získaniu finančných prostriedkov na budúci projekt. Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa a dostať do povedomia dobré nápady, ktoré zároveň prispejú k rozvoju fakulty v Košiciach a rovnako v Michalovciach, kde Pedagogické pracovisko PHF EU oslavuje práve v tomto roku už svoje 30. výročie. Fakulta si váži svojich iniciatívnych študentov, podporuje ich tvorivú prácu a verí, že tým motivuje aj ďalších študentov. Všetkým zúčastneným a výhercom srdečne blahoželáme.

zelenphf

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.