Na dnešnom slávnostnom vyhodnotení súťaže Slovenskej komory daňových poradcov - Regionálnej rady Košice o najlepšiu diplomovú prácu v oblasti daní - vyhlásili prácu Bc. Adama Liszkaia a vedúcej práce doc. Ing. Jany Simonidesovej, PhD. za tretiu najlepšiu diplomovú prácu. Srdečne gratulujeme!

 

240515 skdp rr pic

240515 skdp rruu

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.