Načítavam stránku...

                                                      

Január 2018 úspešne ukončil obdobie trvania projektu Euro Healthy, podporovaný výskumno-inovačným programom Európskej Únie Horizon 2020. Na jeho výsledkoch sa podieľalo 96 zástupcov nadnárodných, národných, regionálnych a miestnych autorít, odborníkov a výskumníkov v oblasti otázok posudzovania kvality zdravia, národných reprezentantov členských krajín EÚ, zástupcov Európskej komisie, Európskeho štatistického úradu EUROSTAT, koordinátorov, poradcov z rôznych inštitúcií a krajín a 56 zodpovedných expertov projektu zo 14-tich európskych inštitúcií a univerzít, medzi ktorých patrí aj jeden slovenský tím, a to tím odborníkov z Ekonomickej univerzity v Bratislave, Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach v zložení

  • Ing. Lucia Bosáková, PhD.,
  • mim. prof. doc. RNDr.  Zuzana Hajduová, PhD.,
  • Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc. a
  • doc. Ing. Michal Tkáč, PhD.

Výsledkom práce medzinárodného konzorcia sú kľúčové informácie o regionálnych nerovnostiach v oblasti zdravia a jeho determinantoch a o postupoch potenciálne smerujúcich k minimalizácii takýchto nerovností. Pre špecifikáciu stavu a determinantov zdravia v európskych regiónoch bol expetne vyvinutý index zdravia obyvateľstva podporovaný webovým geografickým informačným systémom, ktorého výstup je k dispozícii na stránkach projektu http://www.euro-healthy.eu/.

FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?