Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach umožňuje svojim študentom a zamestnancom zúčastňovať sa zahraničných mobilít a rozvíjať spolupráce cez všetky významné mobilitné programy Európskej únie, Slovenskej republiky, významných nadácií, ale aj cez vlastné mobilitné programy Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Študenti a zamestnanci môžu vycestovať cez program Erasmus+ v rámci kľúčovej akcie KA103 na viac ako 275 partnerských univerzít vo všetkých členských štátoch EÚ a nečlenských štátoch EÚ participujúcich na programe (Macedónsko, Turecko, Lichtenštajnsko, Island a Nórsko); v rámci kľúčovej akcie KA107 aktuálne do krajín ako Albánsko, Bhután, Čína, Japonsko, Kazachstan, Maroko, Maurícius, Ukrajina. Študenti sa taktiež môžu pripravovať na svoje budúce povolanie a rozširovať svoju kvalifikáciu prostredníctvom Erasmus+ praktických stáží a absolventských stáží v podnikoch v krajinách EÚ.

Okrem programu Erasmus+ môžu študenti a zamestnanci využívať napr. Národný štipendijný program Slovenskej republiky, CEEPUS, programy Akcie Rakúsko-Slovensko, štipendiá Visegrad Scholarship Program, Fulbright Scholarship, French Government Scholarships, Taiwan Scholarship a Huayu Enrichment Scholarship, alebo aj štipendiá japonskej vlády MIRAI. Letné a zimné školy

V neposlednom rade umožňuje Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach svojim študentom získať v spolupráci s University of Huddersfield okrem slovenského bakalárskeho titulu aj anglický bakalársky titul Bachelor of Arts with Honors, v skratke BA (Hons.). Okrem toho sa môžu študenti fakulty rozvíjať napríklad prostredníctvom univerzitného programu Central Europe Connect (joint certificate program Ekonomickej univerzity v Bratislave, Vienna University of Economics and Business a SGH Warsaw School of Economics), alebo štúdiom na desiatkach partnerských univerzít Ekonomickej univerzity v Bratislave po celom svete (Rusko, Kanada, USA, Argentína, Japonsko, Južná Kórea, Thajsko, Brazília, Keňa, Mexiko atď.).

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.