PHF EU v rámci prestížneho vzdelávania MBA v spolupráci s Apsley Business School odovzdáva cenné profesijné zručnosti a skúsenosti, potvrdené získaným diplomom. 
Sme hrdí na to, že sme mali tú česť odovzdať diplom pani riaditeľke Obchodnej akadémie v Michalovciach Ing. Dane Kerekešovej priamo v srdci Londýna. 
Zároveň v zmysle memoranda o spolupráci s Obchodnou akadémiou v Michalovciach prinášame nové príležitosti na vzdelávanie a rozvoj v našom regióne, čím spoločne prispievame k budovaniu silnejšej a vzdelanejšej budúcnosti.

apsley prom2

apsley prom3

apsley prom4

apsley prom5

apsley prom1

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.