Načítavam stránku...

Absolventi Ekonomickej univerzity v Bratislave zarábajú o 64% viac ako je priemerná mzda v SR a patria do medzi najlepšie zarábajúcich absolventov vysokých škôl v SR (2. miesto v roku 2015). 

Na základe informácií z dokumentu „Vysoké školy, pracovný trh a uplatnenie absolventov“ zarábajú absolventi Ekonomickej univerzity v Bratislave v štvrtom roku po ukončení štúdia v priemere 1 452 eur. Absolventi Ekonomickej univerzity v Bratislave sa tak radia medzi najlepšie zarábajúcich absolventov vysokých škôl v Slovenskej republike (z údajov o zamestnaných absolventoch vysokých škôl podľa databázy Sociálnej poisťovne).

Dokument „Vysoké školy, pracovný trh a uplatnenie absolventov“ - zhrnutie metodológie aktivity „Posúdenie efektívnosti študijných programov vysokých škôl“ z roku 2015 je zhrnutím postupu prác národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“. Na realizácii národného projektu sa podieľali experti spoločností Centire s.r.o. a PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. v úzkej spolupráci s expertmi z Centra vedecko-technických informácií SR.

V roku 2015 dosiahla podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v Slovenskej republike 883 eur. Pri porovnaní mzdy absolventa Ekonomickej univerzity v Bratislave v štvrtom roku po ukončení štúdia a priemerná nominálna mesačná mzda v Slovenskej republike môžeme konštatovať, že absolventi Ekonomickej univerzity v Bratislave zarábajú o 64% viac ako je priemerná mzda v Slovenskej republike.

Spracoval Rastislav Ručinský podľa informácií z dokumentu „Vysoké školy, pracovný trh a uplatnenie absolventov“ a údajov zo Štatistického úradu SR.

 

absolvent ekonomickej univerzity v bratislave zarobi v priemere1

absolvent ekonomickej univerzity v bratislave zarobi v priemere2

FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?