Načítavam stránku...

Na akademickej pôde Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach (PHF EU v Košiciach) sa konal v poradí už 5. ročník

medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom MARKETING MANAŽMENT, OBCHOD, FINANČNÉ A SOCIÁLNE ASPEKTY PODNIKANIA (MTS 2017) v dňoch 18. – 19. 05. 2017 a dňa 20. 05. 2017 v Tarnobrzegu v Poľskej republike v priestoroch Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego (PWSZ v Tarnobrzegu).

Konferencia MTS 2017 sa konala pod záštitou dekana PHF EU v Košiciach, doc. RNDr. Zuzany Hajduovej, PhD. Jej hlavným organizátorom bola PHF EU v Košiciach pod vedením predsedkyne Medzinárodného vedeckého výboru prof. Ing. Bohuslavy Mihalčovej, PhD. & PhD., Nadácia prof. Ing. Júliusa Pázmana a PWSZ v Tarnobrzegu v spolupráci s Politechnikou Lubelskou a Českým vysokým učením technickým v Praze.

MTS 2017 podporili okrem 4 partnerských univerzít aj partneri z hospodárskej praxe: Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., HANKE CRIMP - TECHNIK s.r.o., NOVITECH a.s., Novitech Partner s.r.o., Hotel TeleDom, SAPRIA, KAPM s.r.o., Smartfony.it a Visit Košice.

V rámci rokovacieho pléna aktívne vystúpili so svojími podnetnými príspevkami domáci aj zahraniční vedeckí pracovníci z Novosibirsk State Technical University v Rusku, Uniwersytet Ekonomiczny v Krakowie, Vysokej školy finanční a správní v Praze, Politechniky Lubelskej, Vysokej školy báňskej – Technickej univerzity Ostrava a domácej Ekonomickej univerzity v Bratislave. Hospodársku prax zastupovali účastníci spoločnosti Novitech a.s a SAPRIA.

Vytvorenou diskusnou platformou sa dospelo k mnohým podnetným námetom využiteľným pri príprave ďalších ročníkov konferencie a nadviazania spolupráce s ďalšími partnermi vrátane rozšírenia konferencie o účastníkov z ďalších krajín sveta.

Viac informácií na: http://mts-conference.euke.sk/

 

 

FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?