Program HONORIS je unikátnym vzdelávacím programom s praktickým zameraním na projektový manažment, ktorý je dostupný v rámci Slovenska len pre študentov druhého stupňa štúdia na PHF.

 

 

Program HONORIS rieši intenzívnejšie prepojenie vysokoškolského vzdelávania na prax a potreby zamestnávateľov, kde odborníci zo spoločnosti T-Systems Slovakia s.r.o. participujú na vzdelávaní študentov PHF EU v oblasti projektového manažmentu, pričom celý program je vedený v anglickom jazyku.

Program je svojim nastavením výnimočný v podmienkach Košického kraja, ako aj v podmienkach celej Slovenskej republiky.

Spoločnosť T-Systems Slovakia s.r.o. je aktuálne najväčším zamestnávateľom absolventov PHF EU. Okrem zamerania na informačno-komunkačné technológie má spoločnosť T-Systems Slovakia s.r.o. v Košiciach aj finančné centrum a oddelenia zamerané na oblasť projektového manažmentu, ktoré je vhodným miestom pre zamestnávanie absolventov PHF EU.

Do programu sa môžu zapojiť študenti v 1. ročníku na 2. stupni štúdia a program trvá 4 semestre. Po absolvovaní programu HONORIS budú študenti pripravení na trh práce, budú mať praktické znalosti z projektového manažmentu v anglickom jazyku, ktoré im dávajú možnosti uplatniť sa hneď po skončení školy ako projektoví manažéri na seniorských pozíciách na Slovensku, resp. kdekoľvek vo svete, práve na základe získanej odbornosti, vyučovania v anglickom jazyku, certifikácie a využívania metodológie PMI, ktorá je jedným z dvoch svetovo najvyužívanejších štandardov v oblasti projektového manažmentu. Oblasť projektového manažmentu dlhodobo vykazuje nedostatok kvalifikovaných pracovných miest, a to tak v Košiciach, v SR, ako aj vo svete, takže absolventi programu HONORIS budú mať zabezpečený bezproblémový vstup na trh práce. Absolventi programu HONORIS tak získavajú mimoriadnu konkurenčnú výhodu na trhu práce.

Chcete byť o krok vpred pred ostatnými a máte záujem o program HONORIS. Kontaktujte ma osobne alebo emailom. Rastislav Ručinský (

 

Honoris4

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.