Dňa 10.5.2018 sa konalo na PHF EU fakultné kolo študentskej vedeckej a odbornej činnosti.

Víťazná práca študentky 5. ročníka Bc. Miroslavy Horváthovej si plne zaslúžila finančnú odmenu aj nomináciu do celouniverzitného kola.

Víťazke gratulujeme a vyzývame ostatných študentov, aby sa v nasledujúcom roku odhodlali, zvolili si novú tému alebo využili svoje semestrálne či pripravované ešte neobhájené záverečné práce, preukázali, tak ako tohtoročná víťazka, svoje vedomosti, tvorivosť, praktickosť a inovátorské schopnosti a zúročili tým svoje študijné úsilie.

ŠVOČ na PHF EU 2017/2018

https://phf.euba.sk/veda-a-vyskum/vedeckovyskumna-cinnost/svoc

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.