Načítavam stránku...

Na akademickej pôde Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach (PHF EU v Košiciach) sa uskutočnil v poradí 6. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom MARKETING MANAŽMENT, OBCHOD, FINANČNÉ A SOCIÁLNE ASPEKTY PODNIKANIA (MTS 2018) v dňoch 17. – 18. 05. 2018 a dňa 19. 05. 2018 v Užhorode na Ukrajine v priestoroch partnerskej Ekonomickej fakulty Užhorodskej národnej univerzity.

 

Aj tento ročník konferencie sa konal pod záštitou dekana PHF EU v Košiciach, doc. RNDr. Zuzany Hajduovej, PhD. Hlavným organizátorom bola tradične PHF EU v Košiciach pod vedením predsedkyne Medzinárodného vedeckého výboru, prof. Ing. Bohuslavy Mihalčovej, PhD. & PhD., Centrum rozvoja PHF, o. z. a Ekonomická fakulta Užhorodskej národnej univerzity.

V rámci plenárneho zasadnutia aktívne vystúpili so svojími podnetnými príspevkami domáci aj zahraniční vedeckí pracovníci z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě, Lublin University of Technology, Aalborg University Copenhagen, Andrzej Frycz Modrzewski Cracow University, Technickej univerzity v Košiciach a domácej Ekonomickej univerzity v Bratislave. Hospodársku prax zastupovala spoločnosť VSE – Východoslovenská energetika a.s..

MTS 2018 podporili partneri: HANKE CRIMP - TECHNIK s.r.o., JUKOS spol. s.r.o., T-systems Slovakia, s.r.o., KAPM s.r.o., Smartfony.it a Visit Košice.

Vytvorenou diskusnou platformou sa dospelo k mnohým podnetným námetom využiteľným pri vedecko-výskumnej činnosti účastníkov, nadviazaní spolupráce s ďalšími partnermi vrátane rozšírenia konferencie o účastníkov z ďalších krajín sveta a rovnako tak pri príprave ďalších ročníkov konferencie.

Viac informácií na: http://mts-conference.euke.sk/

 

FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?