Načítavam stránku...

Vyhláška o pravidlách, termínoch prípravy a priebehu voľby kandidáta na dekana PHF EU v Bratislave

Voľby kandidáta na dekana Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach (ďalej len „PHF Košice“) na funkčné obdobie od 01. 02. 2019 do 31. 01. 2023, podľa § 27 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa čl. 14 tretej časti Štatútu PHF Košice, vyhlásil Akademický senát PHF Košice (ďalej len „AS PHF“) na svojom zasadnutí v Košiciach dňa 23. októbra 2018. Volebná komisia na voľbu kandidáta na dekana PHF Košice (ďalej len „Volebná komisia“) bola zvolená na zasadnutí AS PHF dňa 23. októbra 2018. Volebná komisia organizuje a zabezpečuje voľby.

Termín na odovzdanie návrhov na kandidáta na dekana PHF Košice

DeňČasMiestnosť
28.11.2018 10.00 h - 12.00 h PHF Košice - zasadacia miestnosť dekana PHF Košice

Termíny predstavovania kandidátov na dekana akademickej obci PHF Košice

MiestoDeňČasMiestnosť
PHF Košice 10.12. 2018 (pondelok) o 9.00 hod. AOC na PHF Košice
Pedagogické pracovisko PHF Košice v Michalovciach 10.12. 2018 (pondelok) o 14.00 hod. Aula na pedagogickom pracovisku PHF Košice v Michalovciach

Voľby kandidáta na dekana PHF Košice sa uskutočnia na osobitnom neverejnom zasadnutí AS PHF Košice dňa 18. 12.2018 (utorok) o 10.00 hod. (prvé kolo volieb) a 12.00 hod. (druhé kolo volieb) v zasadacej miestnosti dekana PHF Košice.

Vyhláška o pravidlách, termínoch prípravy a priebehu voľby kandidáta na dekana PHF Košice na funkčné obdobie od 01.02.2019 do 31.01.2023

Návrh na kandidáta na rektora EU v Bratislave na funkčné obdobie od 01.02.2019 do 31.01.2023

Súhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou na voľbu kandidáta na dekana PHF Košice

Nesúhlas navrhnutého kandidáta s kandidatúrou na voľbu kandidáta na dekana PHF Košice

 

V Košiciach dňa 06. 11. 2018

FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?