Gratulujeme dnes už absolventom Podnikovohospodárskej fakulty Ing. Vladimírovi Balogovi a Ing. Daniele Ráskyovej,

 

ktorí získali ocenenie Slovenskej komory daňových poradcov

za prínos v oblasti daňovej teórie a praxe

zdokumentovaný v ich diplomových prácach

pod vedením Ing. Jany Simonidesovej, PhD.

14.11.2018

Fotogaléria: https://www.skdp.sk/webnew/main.nsf/9e7a1391fcd49656c12576a5002e473a/c5e8c19c12d48575c125834c0043696b?OpenDocument

skdp2018

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.