Načítavam stránku...

Budúci maturanti Alexandra, Bianka a Viktor uvažujú o podaní prihlášky na našu fakultu

a pred informáciami z druhej ruky uprednostnili radšej osobnú skúsenosť s výučbou, prístupom pedagógov a spolupatričnosťou študentov Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach.

            „Je Ekonomika a manažment podniku pre mňa to pravé orechové?“ Na túto otázku v dňoch 18.-21.11.2018 hľadali odpoveď stredoškoláci zo Strednej odbornej školy ekonomickej v Spišskej Novej Vsi a z košického Gymnázia na Opatovskej ceste, ktorí absolvovali prednášky a cvičenia na našej fakulte prostredníctvom programu MiniErasmus realizovaného organizáciou Future Generation Europe, o.z.

„ Zaujímavé, kreatívne, odborné, inovatívne, praktické, prínosné, priateľské!“

– týmito prídavnými menami opisovali svoje dojmy z absolvovaných prednášok a seminárov a ďakovali našim ochotným pedagógom (pani dekanke doc. Hajduovej, p. profesorovi Čarnickému, Ing. Dugasovi, Ing. Gontkovičovej, JUDr. Kmeťovej, prof. Mihalčovej, Ing. Olexovej, Ing. Závadskému a doktorandom Ing. Lukáčovi, Ing. Rudášovej a doktorandke a zároveň členke organizátora projektu MiniErazmus Future Generation Košice Ing. Miroslave Horváthovej). Svoju radosť z poznania nového prostredia a ľudí, ako aj množiace sa otázky mohli študenti zdieľať so svojím fakultným tútorom, vďaka čomu získali množstvo ďalších užitočných informácií.

Súčasťou projektu boli aj poobedňajšie diskusie s mladým košickým podnikateľom Gabrielom Oprendekom, s pani Alžbetou Hrušovskou z organizácie Teach for Slovakia, či so zástupcami Startup centra Technickej univerzity v Košiciach, ktoré ešte viac obohatili pravdepodobne budúcich vysokoškolákov cennými skúsenosťami.

Projekt MiniErazmus

V novembri 2018 sa do programu MiniErasmus zapojilo vyše 550 stredoškolákov (v rámci Košíc 49 študentov) z viac ako 150 stredných škôl z celého Slovenska. Hostilo ich spolu 32 fakúlt z ôsmich vysokých škôl. V rámci Košíc sú to:

  • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika – Právnická Fakulta;
  • Technická univerzita v Košiciach – Fakulta elektrotechniky a informatiky, Strojnícka, Stavebná a Ekonomická fakulta;
  • Ekonomická univerzita v Bratislave – Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach.

Projekt MiniErasmus bol v roku 2016 ocenený Cenou národného kariérneho poradenstva, ktorú udeľuje centrum Euroguidance - SAAIC spoločne s partnermi, za inovatívny prístup k poskytovaniu kariérneho poradenstva pre študentov stredných škôl. V roku 2017 projekt postúpil na finálnu nomináciu kategórie Dobrovoľnícky projekt roka 2016 v rámci ocenenia Dobrovoľník roka 2016. Ocenenie udeľuje centrum CARDO, o.z..

Viac na http://futuregenerationeurope.eu/mini-erasmus/

minierazmus phf

FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?