Dňa 04. 04. 2019

sa konalo spoločné stretnutie predstaviteľov Mukachevo State University (pani rektorka Tetiana Scherban, pán prorektor Volodymyr Hoblyk, pani dekanka fakulty ekonomiky, manažmentu a inžinierstva Marianna Stehnei, vedúci katedry legislatívy Ivan Rusyn a vedúca katedry pre medzinárodné vzťahy a prácu so zahraničnými študentmi Yaroslava Demyan) a vedením Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach za účelom bilaterálnej spolupráce.

Fakulty zahájili vzájomnú spoluprácu v oblasti vzdelávania študentov, výmenných študijných pobytov, medzinárodných mobilít a vo vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti.

Mukachevo1a

 

Mukachevo2

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.