23. fakultné kolo študentskej vedeckej a odbornej činnosti na PHF EU v Bratislave sa konalo dňa 7.5.2019

Na tohtoročnej konferencii ŠVOČ svoje zaujímavé témy prezentovalo 8 študentov, z ktorých traja si odnesú odkrem pocitu dobre vykonanej práce, obohacujúce skúsenosti aj finančnú odmenu a jedna nominovaná práca bude reprezentovať schopnosti, vedomosti a tvorivosť študentov podnikovohospodárskej fakulty aj na celouniverzitnom kole.

Víťazom gratulujeme a do budúcna opäť vyzývame študentov, aby prezentáciou výsledkov vlastnej cieľavedomej práce preukázali svoje vedomosti, nadanie, úsilie a inovátorstvo a zúročili tým študijné úsilie.

ŠVOČ na PHF EU 2017/2018

https://phf.euba.sk/veda-a-vyskum/vedeckovyskumna-cinnost/svoc

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.