Načítavam stránku...

Gratulujeme Ing. Elene Selepkovej, dnes už absolventke Podnikovohospodárskej fakulty,

ktorá v súťaži Slovenskej komory daňových poradcov - Regionálnej komory Košice o najlepšiu diplomovú prácu v oblasti daní sa svojou záverečnou prácou pod vedením Ing. Jany Simonidesovej, PhD. umiestnila na druhom mieste.

Súťaže sa zúčastňujú tri fakulty: Ekonomická fakulta TUKE, Podnikovohospodárska fakulta EUBA a Právnická fakulta UPJŠ.

Práce boli hodnotené komisiou pozostávajúcou z troch pedagógov, zástupcu daňového úradu a troch členov Slovenskej komory daňových poradcov:

Pri hodnotení diplomových prác  sa prihliadalo na nasledovné kritéria:

  1. Aktuálnosť  a náročnosť témy práce
  2. Orientácia študenta v danej problematike  - spracovanie poznatkov domácej a zahraničnej literatúry
  3. Formulácia cieľov práce a miera ich splnenia
  4. Interpretácia výsledkov a formulácia záverov práce
  5. Využiteľnosť výsledkov v praxi

ocenenie

FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?