S hrdosťou vám oznamujeme, že sme členmi konzorcia projektu #EURINV, spolufinancovaného Výkonnou agentúrou pre inovácie a siete (#INEAhttps://ec.europa.eu/inea/en) prostredníctvom telekomunikačných hovorov #CEF. Konzorcium sa skladá z 12 účastníkov zo Španielska, Írska, Slovenska, Fínska, Belgicka, Talianska, Holandska, Francúzska a Nemecka.?

Hlavným cieľom projektu EURINV, ktorý trvá 18 mesiacov od apríla 2019, je napomáhať účastníkom dosiahnuť súlad s európskym štandardom pre elektronickú fakturáciu (smernica EÚ / 2014/55) umožňujúceho cezhraničné transakcie v súlade s európskou smernicou. Stručne povedané ide o cloudové platformy elektronickej fakturácie.

Pri projektoch tohto charakteru je cieľom dosiahnuť efektívnosť pri odosielaní a prijímaní elektronických faktúr v Európskej únii a EHP.

Okrem toho je elektronická fakturácia povinná v mnohých krajinách EÚ pre verejné, súkromné subjekty, ako aj pre všetky miestne a regionálne orgány.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tomto projekte, navštívte jeho oficiálnu webovú stránku??:
https://lmtgroup.eu/home/projects/eurinv/

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.