7. ROČNÍK KONFERENCIE MARKETING MANAŽMENT, OBCHOD, FINANČNÉ A SOCIÁLNE ASPEKTY PODNIKANIA

 

7. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie sa konal pod záštitou dekana Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, dr. h. c. prof. RNDr. Michala Tkáča, CSc. 3. - 4. októbra 2019 v Košiciach, Slovenská republika a 5. októbra 2019 v Jarosławi, Poľská republika.

Organizátormi konferencie spolu s Podnikovohospodárskou fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach boli Štátna vysoká škola technicko-ekonomická kňaza Bronisława Markiewicza v Jarosławiu, Poľská republika, ktorej pán rektor prof. ucz. dr hab Krzysztof Rejman sa osobne konferencie aj zúčastnil, Nadácia prof. Ing. Júliusa Pázmana Podnikovohospodárskej fakulty, Nadácia profesora Čolláka pri Pedagogickom pracovisku Podnikovohospodárskej fakulty v Michaliovciach, Politechnika Lubelska, Fakulta manažmentu, Katedra marketingu, Poľská republika, Politechnika Rzeszowska Ignacego Łukasiewicza, Fakulta manažmentu, Poľská republika, Krakowska Akademia Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Fakulta manažmentu a sociálnej komunikácie.

Okrem účastníkov z uvedených univerzít sme na konferencii privítali kolegov z ďalších univerzít: z Rakúska (Kampus 02 Vysokej odbornej ekonomickej školy v Graci), Prírodovednej univerzity v Poznani, Univerzity Adama Mickieviča v Poznani, Pedagogickej univerzity v Krakove, Lublinskej politechniky  Fakulty manažmentu  Katedry marketingu. Z českých vysokých škôl k nám zavítali z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Ekonomické fakulty Ostrava-Poruba, Vysoké školy chemicko-technologické Praha, Fakulty chemicko-inženýrské Ústavu ekonomiky a managementu, ale aj zo slovenských vysokých škôl (Žilinskej univerzity, Fakulty bezpečnostného inžinierstva, Katedry krízového manažmentu, Ekonomickej univerzity v Bratislave, Fakulty podnikového manažmentu, Technickej univerzity v Košiciach, Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Fakulty ekonomiky a manažmentu.

Z hospodárskej praxe sme mali medzi sebou podnikateľa a sponzora konferencie pána Ing. Jozefa Čermáka.

Na 7. ročníku sme zaznamenali zvýšený počet registrovaných účastníkov a ich abstraktov z našej PHF v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi konferencie.  

Viac informácií a konferenčných fotografií môžete vidieť na stránke konferencie http://mts-conference.euke.sk/.

organizačný výbor konferencie

DSC 0300 min

DSC 0183 min

DSC 0197 min

DSC 0242 min

DSC 0264 min

DSC 0295 min

DSC 0313 min

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.