Načítavam stránku...

Podstata cezhraničnej spolupráce našej #PHF spočíva hlavne vo vynakladaní úsilia, aby sa štátne hranice nestali prekážkami rozvoja cezhraničných spoločenských, hospodárskych a politických kontaktov.🤝
Príkladom je aj projekt, ktorého sme súčasťou so zameraním na elektronickú fakturáciu.

👇
🖨Elektronická fakturácia poskytuje mnoho výhod pre proces verejného obstarávania, ako aj pre súkromné ​​hospodárske transakcie. 📈Znižuje náklady, šetrí zdroje a zvyšuje efektívnosť byrokratických procesov. 📉 Aj napriek tomu, že poskytuje všetky tieto výhody, zosúladenie rôznych systémov a syntax elektronickej fakturácie môže byť náročnou úlohou, najmä ak sú potrebné medzinárodné cezhraničné transakcie. 📊
V rámci projektu #EURINV s cieľom podporiť konzorcium poskytovateľov EDI a ich klientov, dochádza k zosúladeniu s európskou smernicou o elektronickej fakturácii (smernica EÚ / 2014/55), ktorá podporuje normu pre cezhraničné transakcie v rámci EÚ. 📑
📲Projekt EURINV spolufinancovaný v rámci telekomunikačných hovorov #CEF riadi Výkonná agentúra pre inovácie a siete (#INEA), ktorá sa usiluje o modernizáciu cloudových platforiem účastníkov z Írska, Slovenska, Fínska, Belgicka, Talianska, Holandska, Francúzska a Nemecka.🌏

#mysmephf #lmtgroup #europeanunion #project #spolupraca #cooperation

FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?