Fáza analýzy projektu EURINV v ktorom pôsobíme ako súčasť konzorcia, bola úspešne ukončená. V tejto fáze projektu sme identifikovali všetky technické a právne požiadavky potrebné na prispôsobenie riešenia v oblasti elektronickej fakturácie európskej smernice EU / 2014/55. V tejto súvislosti sme analyzovali nielen európsky rámec, ale aj podmienky našej krajiny a transpozíciu uvedenej smernice do vnútroštátnych alebo regionálnych právnych predpisov. Koordinátor, UPV, ako aj technický manažér, LMT, tiež poskytli vedomosti o minulých akciách, ktoré tiež spolufinancovala INEA a Výkonná agentúra pre inovácie a siete prostredníctvom programov CEF Telecom. Po ukončení tohto analytického obdobia sme teraz schopní začať implementovať kompatibilnú syntax UBL a CII pre našu cloudovu platformu. EURINV je projekt elektronickej fakturácie, ktorého cieľom je podporiť poskytovateľov EDI z niekoľkých krajín EÚ pri zosúlaďovaní ich platforiem s európskymi normami. Tým sa zlepšia cezhraničné transakcie v oblasti verejného obstarávania a súkromného obchodovania, pričom sa zabezpečí  účinnosť a úspora zdrojov v týchto procesoch. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte webovú stránku: https://lmtgroup.eu/home/projects/eurinv/

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.