Projektová spolupráca musí preukazovať skutočný prínos pre krajiny, ktorých sa týka. Sme hrdí, že sme jeho súčasťou.

Cieľom projektu PERSIST je pripravovať študentov a vyučujúcich v rozvoji ich vedomostí, odborných a interpersonálnych zručností a intrapersonálnych charakterových vlastností pre efektívny vzdelávaci proces v nadväznosti na  krízový stav spôsobený COVID-19.
Viac info: https://www.utwente.nl/en/persist/partners/

PERSIST - Zmluva

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.