Účastníci konzorcia medzinárodného projektu EURINV (BILLIT E-INVOICES, OpusCapita, SATA srl, PHF EU, Docuten, CALVI, Generix Group, Webware internet solutions GmbH, Dublin Simon Community a Celtrino) v súčasnosti realizujú výskum spoľahlivosti vo využívaní elektronizácie fakturačných služieb CEF, ktorý je v súlade s európskou smernicou o fakturácii s finalizáciou v septembri 2020. Počas projektu účastníkov konzoria podporovali aj zahraničné inštitúcie Instituto ai2 de la UPV a LMT Group (R&D).

Ďalšie informácie nájdete na: https://lmtgroup.eu/eurinv-updated-einvoicing-platforms/

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.