24. fakultné kolo študentskej vedeckej a odbornej činnosti na PHF EU v Bratislave sa konalo dňa 6.5.2020 netradične ONLINE

Ani zákerný koronavírus nezabránil študentom PHF EU prezentovať riešenia zaujímavých tém, svoje vedomosti, schopnosti a tvorivosť na online konferencii študentskej vedeckej a odbornej činnosti. Májového fakultného kola študentskej konferencie sa zúčastnilo 7 študentov a porotou vybraní traja najlepší z nich získali ocenenie. Najlepšia práca sa bude uchádzať aj o umiestnenie v rámci celouniverzitného kola ŠVOČ.

Víťazom gratulujeme a do budúcna opäť vyzývame študentov, aby prezentáciou výsledkov vlastnej cieľavedomej práce preukázali svoje vedomosti, nadanie, úsilie a inovátorstvo a zúročili tým svoje študijné úsilie.

https://phf.euba.sk/veda-a-vyskum/vedeckovyskumna-cinnost/svoc

ŠVOČ 2019/2020

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.