Aktuálne sú otvorené výzvy na podávanie prihlášok na mobility letného semestra akademického roka 2020/2021.

 

logo-erasmus.png   ERASMUS+ mobilita študentov
 
(štúdium v zahraničí) 
 Termín:
 14. september 2020
logo-euba.jpg  Central Europe Connect  Termín:
 15. september 2020
logo-erasmus.png  ERASMUS+ KA107
 
(štúdium mimo krajín EÚ)
 Termín:
 30. september 2020
logo-partnerskeuniverzity-18-19.png  Partnerské univerzity
 
Ekonomickej univerzity v Bratislave
 Termín:
 30. september 2020
logo-akciarakuskoslovensko.jpeg  Akcia Rakúsko - Slovensko  Termín:
 15. október 2020
logo-narodnystipendijny.jpg  Národný štipendijný program
 Slovenskej republiky
 
 Termín:
 31. október 2020

Okrem uvedeného je aktuálne otvorená výzva na podávanie žiadostí o štipendiá DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst - German Academic Exchange Service) do Nemecka na študijné, výskumné, umelecké pobyty a jazykové kurzy v akademickom roku 2021/2022 - termíny sú rôzne. Bližšie info nájdeš v prehľade štipendií DAAD na tomto odkaze.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktuj prodekana pre medzinárodné zťahy.

 

erasmus-20-11-studium-2kolo-letak.jpg

erasmuska107-20-21-studium-sk.jpg

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.