Aktuálne sú otvorené výzvy na podávanie prihlášok na mobility letného semestra akademického roka 2020/2021, ako aj na mobility v akademickom roku 2021/2022.

logo-erasmus.png  ERASMUS+ zahraničná stáž
 
(stáž v podniku v zahraničí pre študentov)
 Termín:
 15. február 2021
logo-erasmus.png  ERASMUS+ mobilita študentov
 
(štúdium v zahraničí) 
 Termín:
 19. február 2021
logo-workspace.png  ERASMUS+ absolventská stáž
 (stáž v podniku v zahraničí pre absolventov)
 Termín:
 30. apríl 2021

Okrem uvedeného je aktuálne otvorená výzva na podávanie žiadostí o štipendiá DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst - German Academic Exchange Service) do Nemecka na študijné, výskumné, umelecké pobyty a jazykové kurzy v akademickom roku 2021/2022 - termíny sú rôzne. Bližšie info nájdeš v prehľade štipendií DAAD na tomto odkaze.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktuj prodekana pre medzinárodné zťahy.

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.