Aktuálne sú otvorené výzvy na podávanie prihlášok na mobility v akademickom roku 2022/2023, ako aj v akademickom roku 2023/2024.

 ERASMUS+ mobilita študentov
 
(štúdium v zahraničí)
 (riadna výzva na akademický rok 2023/2024)
Termín:
14. február 2023
 ERASMUS+ zahraničná stáž
 
(stáž v podniku v zahraničí pre študentov)
 (3. výzva na akademický rok 2022/2023)
Termín:
15. február 2023
Predbežný termín 4. výzvy:
15. máj 2023

Okrem uvedeného je aktuálne otvorená výzva na podávanie žiadostí o štipendiá DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst - German Academic Exchange Service) do Nemecka na študijné, výskumné, umelecké pobyty a jazykové kurzy v akademickom roku 2022/2023 a 2023/2024 - termíny sú rôzne. Bližšie info nájdeš v prehľade štipendií DAAD na tomto odkaze.

Podrobnosti o programe DAAD môžu záujemcovia nájsť na stránke www.granty.saia.sk (vyhľadať ponuku DAAD), pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 5 pracoviskách SAIA na Slovensku (https://www.saia.sk/sk/main/o-nas/kontakty/pobocky-saia-hodiny-pre-verejnost).  

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktuj prodekana pre medzinárodné zťahy.

erasmus-23-24-studium-1kolo-sk.png

erasmus-22-23-staz-3kolo-plagat-sk.png

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.