Aktuálne sú otvorené výzvy na podávanie prihlášok na mobility v akademickom roku 2023/2024, ako aj v akademickom roku 2024/2025.

 ERASMUS+ mobilita študentov
 
(štúdium v zahraničí)
 (1. výzva na ak. rok 2024/2025)
 Termín:
 15. február 2024
 ERASMUS+ zahraničná stáž
 
(stáž v podniku v zahraničí pre študentov)
 (3. výzva na ak. rok 2023/2024)
 Termín:
 15. február 2024

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktuj prodekana pre medzinárodné zťahy.

erasmus-24-25-studium-1kolo-sk.png

erasmus-23-24-staz-3kolo-plagat-sk.png

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.