Aktuálne sú otvorené výzvy na podávanie prihlášok na mobility v akademickom roku 2021/2022.

ERASMUS+ mobilita študentov
(štúdium v zahraničí) 
Termín:
12. apríl 2021
ERASMUS+ zahraničná stáž
(stáž v podniku v zahraničí pre študentov)
Termín:
15. apríl 2021
ERASMUS+ absolventská stáž
(stáž v podniku v zahraničí pre absolventov)
Termín:
30. apríl 2021
Národný štipendijný program
Slovenskej republiky
 
Termín:
30. apríl 2021
Európska integrácia – výskum v archíve EÚ Termín:
30. apríl 2021
Women in Economics Scholarship Európskej centrálnej banky Termín:
jún 2021

Okrem uvedeného je aktuálne otvorená výzva na podávanie žiadostí o štipendiá DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst - German Academic Exchange Service) do Nemecka na študijné, výskumné, umelecké pobyty a jazykové kurzy v akademickom roku 2021/2022 - termíny sú rôzne. Bližšie info nájdeš v prehľade štipendií DAAD na tomto odkaze.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktuj prodekana pre medzinárodné zťahy.

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.